SERIVISI ZITANGIRWA MU BUSHINJACYAHA BUKURU .

Inshingano z’ Ubushinjacyaha Bukuru, serivisi zihatangirwa, n’ibikenerwa kugira ngo uzikeneye azihabwe.Kanda hano mumagambo arambuye.