INGAMBA Z’UBUSHINJACYAHA BUKURU MU MYAKA ITANU (2013-2018)

GAHUNDA Y'IBIKORWA BY'UBUSHINJACYAHA BUKURU KUVA 2013-2018.Kanda hano usome birambuye.