IBYAHA BIMUNGA UBUKUNGU BW'IGIHUGU

Ishami ry’ Ubushinjacyaha Bukuru rishizwe gukurikirana ibyaha bimunga ubukungu n’ imari by’ Igihugu ryashizweho muri Weruwe 2007 hagamijwe gukumira no guhana abakora ibyaha bibangamira ubukungu n’ iterambere ry’ Igihugu. Iryo shami rishinzwe muri rusange gukora iperereza no gukurikirana abakekwaho ibyaha birimo gukoresha nabi no kurigisa umutungo wa Leta n’ uwabikorera, ibyaha bikorwa mu itangwa ry’ amasoko ya Leta n’ ibikorerwa mu itangwa ry’ imisoro, iyezandonke na ruswa n’ ibindi byaha bifitanye isano na yo.  Ibi byaha bikaba bikurikiranwa hashingiwe ku birego bitangwa n’abakorewe ibyaha cyangwa amakuru atangwa n’ inzego zitandukanye, zaba iza Leta cyangwa izabikorera.

By’ umwihariko, Ishami rishinzwe kandi gusesengura Raporo y’ Umugenzuzi Mukuru w’ Imari ya Leta no gukurikirana abakozi ba Leta bakekwaho kugira uruhare mu micungire mibi y’ umutungo wa Leta hashingiwe kuri iyo raporo. Kuri ubu, Ishami rigizwe n’ abakozi bahoraho 23 barimo Abashinjacyaha 11 bakorera mu Ishami ku cyicaro cy’ Ubushinjacyaha Bukuru n’ Umushinjacyaha umwe (1) kuri buri rwego rwisumbuye rw’ Ubushinjacyaha.  Nk’ uko biri mu nshingano zaryo, Ishami rikora ibikorwa bikurkira:

Gukurikirana abakekwaho ibyaha bimunga ubukungu n’ Imari by’ Igihugu muri rusange;
Gusesengura  inenge zivugwa muri Raporo z’ Umugenzuzi Mukuru w’Imari ya Leta;
Gukora ibikorwa by’ iperereza n’ iby’ ikukikirana-cyaha ku bakwekwaho kugira uruhare mu micungire mibi y’ umutungo wa Leta hashingiwe kuri Raporo y’ Umugenzuzi Mukuru w’ Imari ya Leta;
Gushyikiriza Inkiko abagize uruhare mu micungire mibi y’ Imari n’ umutungo by’ Igihugu;
Gutambamira no gufatira imitungo ifitanye isano n’ ikorwa ry’ ibyaha;
Gufatanya n’ izindi nzego mu bikorwa byo gukumira no kurwanya ibyo byaha ku rwego rw’ Igihugu no ku rwego mpuzamahanga.

Imwe mu mbogamizi zikomeye Ubushinjacyaha buhura na zo mu gukurikirana ibi byaha harimo kutabona amakuru ku gihe bityo abakoze ibyaha bakabasha gutoroka cyangwa gusibanganya ibimenyetso igihe cyose badatahuwe bakimara kubikora. Kugira ngo iyo mbogamizi ikurweho, Ubushinjacyaha buzakomeza:

Gufatanya n’ izindi nzego gukangurira Abanyarwanda gutanga amakuru  ku bantu bakekwaho gukora  ibyaha byose bibangamira iterambere ry’ Igihugu;
Kunoza imikoranire n’ izindi nzego, zaba iza Leta cyangwa iz’ abikorera mu rwego rwo gukumira no kurwanya ibyo byaha;
Guteza imbere ubufatanye n’ ibindi bihugu cyane cyane ku bijyanye no gufata abakekwaho ibi byaha batoroka bagahungira mu bindi bihugu no mu byerekeye ifatira n’ inyagwa ry’ imitungo ikomoka ku byaha ihishwa mu bindi bihugu.

Ku bindi bikorwa by’ Ishami, kanda hano….