ISHAMI RISHINZWE AMADOSIYE Y’IBYAHA BY’IHOHOTERWA RISHINGIYE KU GITSINA.

Amavu n’amavuko:


Nyuma y’aho bigaragariye ko  amadosiye y’ibyaha by’ihohoterwa rishingiye ku gitsina agenda yiyongera ndetse  kuyakurikirana bikaba bisaba  ubushishozi n’ubwitange kuruta ikurikiranwa ry’andi madosiye, ibi byatumye Urwego rw’Ubushinjacyaha Bukuru  rufata icyemezo cyo gushyiraho ishami ry’abashinjacyaha rishinzwe by’umwihariko  gukurikirana ikorwa ry’aya madosiye
Iri shami  rikaba ryaratangiye gukora mu mwaka wa 2008.

Abarigize :


Iri shami rigizwe  n’abashinjacyaha 13:
•    Umushinjacyaha umwe kuri buri Rwego Rwisumbuye rw’Ubushinjacyaha,
•    Umushinjacyaha umwe ukorera ku cyicaro gikuru cy’Ubushinjacyaha  ari nawe ushinzwe guhuza ibikorwa by’abagize itsinda bakorera mu gihugu hose.
•    Rikaba riyoborwa n’Ubugenzuzi Bukuru bw’Ubushinjacyaha.

Ibikorwa by’itsinda:


•    Gukurikirana  mu buryo bw’umwihariko amadosiye y’ibyaha by’ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryaba irikorerwa abana ndetse n’abantu bakuru,
•    Kwakira no gusesengura ibibazo by’abahohotewe bagana Urwego cg abanyuza ibibazo byabo  ku murongo wa Telefoni utishyurwa( 3677),
•    Gufatanya n’izindi nzego za Leta  zirebwa n’iki kibazo mu gushyiraho ingamba zo gukumira ibi byaha,
•    Gukangurira abantu no kubasobanurira  ububi bw’ibi byaha n’ingaruka bitera binyujijwe ku maradiyo atandukanye cyangwa Ibiganiro,
•    Gukusanya, Kohereza no kwakira   ibimenyetso bishingiye kuri ADN,
•    Gutegura amahugurwa agamije kongerera  ubumenyi abashinjacyaha mu  gukurikirana ibi byaha.
•    Gutanga Raporo y’ibikorwa.